voucher

Trải nghiệm ẩm thực Trung Đông tại nhà hàng Pakistan và nhận phiếu quà tặng nào các bạn ơi.

tang

610 views

Related

Specials

30. Aloo Gobo, Matter

MIX VEGETABLE KARHAI

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 2 reviews
Loading...Loading...

135.000 VND

BarBQ Chicken Shashlik

BarBQ Chicken Shashlik

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3 reviews
Loading...Loading...

$15$30

HICKEN TIKKA

HICKEN TIKKA

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 4 reviews
Loading...Loading...

$20$25

AFGHANI MUTTON SEEKH KABAB

AFGHANI MUTTON SEEKH KABAB

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 16 reviews
Loading...Loading...

$30.00$50.00